Bijeenkomsten Waddenfonds en Streekwerk op Vlieland

Bijeenkomsten Waddenfonds en Streekwerk op Vlieland

Hebt u een goed idee dat de natuur of de duurzame economie in het Waddengebied versterkt en bent u op zoek naar middelen? Kom dan woensdagavond 13 april voor de informatiebijeenkomst van het Waddenfonds en Streekwerk naar Badhotel Bruin op Vlieland. De bijeenkomst is vrij toegankelijk en zonder opgave. Wilt u erna een persoonlijk gesprek met een vertegenwoordiger van het Waddenfonds of Streekwerk voor uw plan of project, bezoek dan donderdagmorgen 14 april ons inloopspreekuur in Badhotel Bruin.

Hiervoor moet u zich wel aanmelden. Dat kunt u doen via de website van het Waddenfonds.

PROGRAMMA IN HET KORT
Het Waddenfonds organiseert samen met Streekwerk Friese Waddeneilanden van de Provincie Fryslân een informatiebijeenkomst over subsidieregelingen waarvan bedrijven, belangenorganisaties, verenigingen en lokale overheden gebruik kunnen maken. Streekwerk is het loket voor het Iepen Mienskipsfûns (IMF), dat drie maal per jaar een mogelijkheid biedt voor financiële ondersteuning van projecten die de leefbaarheid in de Waddenregio ten goede komen. Het accent ligt deze avond op twee subsidieregelingen van het Waddenfonds.

Budget Lokale Innovaties (BLI)
Deze regeling is voor kleinschalige projecten vanuit de gemeenschap zelf, die door lokale innovatie de leefbaarheid bevorderen en de kwaliteit van het Waddengebied versterken. Hiervoor is maximaal € 1 miljoen beschikbaar en per aanvraag maximaal € 50.000,-.

Subsidieregeling Thematische Uitvoering Waddenfonds 2022/1 (STUW)
Hiervoor is maximaal € 8 miljoen beschikbaar en per aanvraag maximaal € 1 miljoen. Deze subsidievorm richt zich op de acht thema’s van het Waddenfonds die het Waddengebied versterken:
 Natuur
 Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling
 Water, bodem, licht & geluid
 Duurzame recreatie en duurzaam toerisme
 Verduurzaming energiehuishouding
 Duurzame Waddenhavens
 Duurzame visserij
 Duurzame agrarische sector

Inmiddels zijn er meer dan zeventig projecten op de eilanden mogelijk gemaakt. Zoals de elzensingels op Terschelling, uitbreiding Historisch Centrum Texel, Theaterbrouwerij op Vlieland, het zonnepark op Ameland, het bezoekerscentrum op Schiermonnikoog en herstel van de Atlantikwall op diverse
eilanden. Kijk voor alle projecten op www.waddenfonds.nl/projecten

Programma 13 april
19.30 uur - inloop en ontvangst in Badhotel Bruin
20.00 uur - opening
20.15 uur - introductie Waddenfonds en Iepen Mienskipsfûns
20.30 uur - Jan van der Veen over het project Nieuwbouw Centrumgebied Stortemelk
20.45 uur - simultane sessies over subsidieregelingen BLI en STUW
21.30 uur - einde en napraten met een hapje en een drankje
Aanmelden is niet nodig.

INLOOPSPREEKUUR
Aansluitend aan de informatiebijeenkomst houden het Waddenfonds en Streekwerk op donderdag 14 april van 9.30 tot 11.30 uur een inloopspreekuur in Badhotel Bruin voor mensen die graag meer willen weten of gericht ideeën willen voorleggen. Aanmelden voor het inloopspreekuur kan via dit formulier.

Ruiterskwartier 121A | 8911 BS Leeuwarden | T 058 233 90 20 | E info@waddenfonds.nl | W waddenfonds.nl

Voor vragen, suggesties, verbeteringen en ondersteuning staat de deur van de OVV uiteraard altijd open voor haar leden.

Winkeliers nemen contact op met Peter Laagland
Horeca ondernemers met Ilmar Vermeulen of Diede Westers
Duurzaamheid en bedrijventerrein Ate Dijkstra
Algemeen contact via secretariaat@ovvlieland.nl