Enquete reclamebeleid gemeente Vlieland

De gemeente Vlieland wil de regels rondom reclame-uitingen onder de loep nemen. Hiervoor wil de gemeente een nieuw reclamebeleid vastleggen. Dit reclamebeleid moet oog hebben voor zowel de ontwikkelingen van de ondernemer als de kwaliteit en veiligheid van de openbare ruimte.

De OVV is gevraagd om mee te denken en input te leveren. Via deze weg willen wij u vragen om onderstaande open vragen in te vullen.  Wij zullen uw input verzamelen en delen met gemeente Vlieland. Dit kan eventueel ook anoniem, de velden voor persoonsgegevens zijn niet verplicht om in te vullen.

Vragen?

Heeft u vragen over het proces? Neem dan gerust contact met Melissa Kuiper van gemeente Vlieland via onderstaande gegevens:

Melissa Kuiper
Beleidsmedewerker bestuurlijk juridische zaken gemeente Vlieland
Telefoon: 06-31920567
E-mail: m.kuiper@vlieland.nl

Enquete formulier reclamebeleid