Ledenverslag bestuursvergadering 9 april 2020

Na elke bestuursvergadering brengt het bestuur de leden op de hoogte van besproken thema’s, overpeinzingen en onderwerpen zonder hier direct inhoudelijk over uit te weiden. Op die manier krijgt u een idee wat er speelt en/of door u ingebrachte punten behandeld zijn. Reacties en feedback gaarne via het secretariaat of uw contactpersoon binnen het bestuur.

OVV bullets

  • Zorg over hoe we straks de 1,5 meter samenleving gaan vormen: hoe capaciteit boot, hoe terrassen? Brainstorm plannen en input vragen via Chainels.
  • Straks per week mogelijkheden i.c.m. regels beoordelen (per branche in klein comité overleggen?). Vraag aan Doeksen uitzetten hierover (hoe zien zij de afvaarten i.c.m. sneldienst?)
  • Vraag subsidie mogelijkheid is aan wethouder doorgegeven.
  • Ondernemers willen meer info/actie van gemeente. Wij doen ook een beroep op ieders ondernemerschap, niet af te wachten en ook zelf initiatief nemen om informatie in te winnen (via overheid, gemeente, branchevereniging, eigen accountant).
  • Wethouder Visser geeft nadrukkelijk aan open te staan voor ondernemersvragen, per telefoon of mail. Ondernemers moeten het gevoel krijgen dat de gemeente met ze meedenkt. Hulpvraag = maatwerk
  • Vanuit de Gemeente wordt achter de schermen veel overleg gepleegd met andere eilanden, Friese Gemeenten en Provincie. We worden graag op de hoogte gehouden van ontwikkelingen.
  • OVV adviseert partijen (OVV, VVV, TPV, Gemeente, bewoners) om één geluid te laten horen. We maken ons zorgen over twee kampen op het eiland (voor en tegen gasten).
  • Voorbereiding evaluatie Ondernemersfonds.

Wij zullen vanaf nu periodiek meer berichten plaatsen op onze eigen website en Chainels. Wij zullen het gebruik van E-mail zoveel mogelijk gaan beperken. Houd dus Chainels en de website van de OVV in de gaten. U bent als lid automatisch geabonneerd op updates.