Vacante bestuurszetels

Vacante bestuurszetels

Marijn Kapinga en Corinne De Groot hebben aangegeven per respectievelijk 1 november en 1 december hun functie als bestuurslid van de Ondernemersvereniging Vlieland ter beschikking te stellen. De statuten schrijven 7 bestuursleden voor.

Op dit moment is de samenstelling van het dagelijks bestuur

  • Corinne de Groot – voorzitter
  • Erwin Soolsma – secretaris
  • Ilmar Vermeulen – penningmeester
  • Diede Westers-Kapinga
  • Ate Dijkstra
  • Marijn Kapinga
  • Peter Laagland

Hierbij nodigen we leden uit te solliciteren voor: Algemeen bestuurslid OVV (2x)

Binnen het bestuur worden de rollen en aandachtsgebieden verdeeld. Ben jij de perfecte voorzitter of secretaris? Geef dat dat aan bij je reactie. Mocht je een vaste medewerker hebben die super geschikt is voor het bestuur? Ook van harte welkom.

Wat houdt de bestuursfunctie verder in?

Als bestuurslid woon je de maandelijkse bestuursvergadering bij. Je leest je in op stukken en dossiers voor elke vergadering. Daarnaast word je geacht een variabel aantal uren per maand beschikbaar te zijn voor verenigingswerk/activiteiten.

Lid van het bestuur van de Ondernemersvereniging Vlieland zijn is een uitdagende ondernemende functie waarbij je verbinding legt en de vereniging ook naar buiten toe vertegenwoordigt. Jij bepaalt en bewaakt met de andere leden de strategie met als doel het verbeteren van het ondernemersklimaat op Vlieland. Daarbij ben jij als lid van het bestuur verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het verenigingsbeleid.

Je woont (minimaal) elke maand de bestuursvergaderingen bij op een vast moment in de ochtend. Zo nodig word er meer vergaderd. Je woont jaarlijks de Algemene Vergadering bij. De zittingstermijn is 3 jaar. Een lid van het bestuur kan na de eerste termijn nog 1 keer opnieuw gekozen worden. Het lidmaatschap van het bestuur is een vrijwilligersfunctie zonder vergoeding. De vergaderkosten zijn op kosten van de vereniging

Enthousiast? Reageer dan snel!

Kandidaat stellen is mogelijk tot vrijdag 21 oktober 2022 door je interesse kenbaar te maken aan het secretariaat (secretaris@ovvlieland.nl). In de weken erna zullen er gesprekken plaatsvinden met de kandidaten. In de bestuursvergadering van donderdag 10 november 2022 zal dan een voordracht aan het zittende bestuur plaatsvinden. Definitieve benoeming vindt plaats tijdens de Algemene Ledenvergadering. Mocht je vragen hebben over deze vacatures, dan kun je je ook wenden tot het secretariaat.


Voor vragen, suggesties, verbeteringen en ondersteuning staat de deur van de OVV uiteraard altijd open voor haar leden.

Winkeliers nemen contact op met Peter Laagland
Horeca ondernemers met Ilmar Vermeulen of Diede Westers
Duurzaamheid en bedrijventerrein Ate Dijkstra
Algemeen contact via secretariaat@ovvlieland.nl