De voorwaarden voor de TONK-regeling verruimd

De voorwaarden voor de TONK-regeling verruimd

Beste leden,

Een bericht van Dienst Noardwest Fryslan: De voorwaarden voor de TONK-regeling verruimd: meer mensen komen nu in aanmerking voor een vergoeding. 

Sinds 15 maart 2021 konden inwoners van Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke de TONK-regeling aanvragen. Deze regeling biedt tijdelijke financiële ondersteuning voor noodzakelijke woonlasten voor mensen die door de corona-maatregelen fors minder inkomsten hebben uit loon of uit een eigen bedrijf. Bij De Dienst voeren we deze regeling uit.

Net als in de rest van Nederland bleef ook in Noardwest-Fryslân het aantal aanvragen achter ten opzichte van de verwachtingen. Daarom hebben de vier colleges van B&W deze week ingestemd met een advies om de voorwaarden te verruimen. Belangrijkste wijzigingen zijn de verlaging van de woonquote (de verhouding tussen woonlasten en de inkomsten) en de verhoging van de tegemoetkoming voor inwoners van Waadhoeke (is nu hetzelfde als de hoogte van Harlingen en Terschelling). De verruiming gaat met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 in.

De hoogte van de tegemoetkoming voor de maximale periode van januari 2021 tot en met juni 2021:

Harlingen:       € 1.000,-  of  € 2.000,-
Terschelling:   € 1.000,-  of  € 2.000,-
Vlieland:          € 750,-  of  € 1.500,-
Waadhoeke:   € 1.000,-  of  € 2.000,-

Als de aanvrager niet over de hele periode recht heeft op de tegemoetkoming, verrekenen we naar rato.

Belangrijk om te weten:

  • De tegemoetkoming TONK is ook mogelijk naast andere regelingen als de TOZO en de NOW.
  • De TONK-regeling is er voor alle inwoners die inkomen kwijt zijn door corona, dus niet alleen voor zelfstandigen/ondernemers.
  • Vermogen in de eigen woning of gereserveerd vermogen voor bijvoorbeeld pensioen, studie voor de kinderen of uitvaart wordt volledig buiten beschouwing gelaten.
  • De tegemoetkoming is een onbelaste vergoeding, en heeft daarom geen gevolgen voor de hoogte van toeslagen, belastingen en dergelijke.
  • Inwoners die al een aanvraag ingediend hebben hoeven niets te doen. De Dienst beoordeelt de afgewezen aanvragen opnieuw. Inwoners van Waadhoeke die al een tegemoetkoming ontvangen hebben krijgen de verhoging zo snel mogelijk uitbetaald.

Meer informatie

Op www.sozawe-nw-fryslan.nl/tonk-regeling staat meer informatie over de regeling, de voorwaarden en het aanvraagformulier. De Dienst Noardwest Fryslân beoordeelt namens de gemeente Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke alle aanvragen.

Heeft u vragen over dit bericht over de regeling, dan horen we dat graag.

Met vriendelijke groet,

Nina Janssen
Dienst Noardwest Fryslân

06 8324 7202

Voor vragen, suggesties, verbeteringen en ondersteuning staat de deur van de OVV uiteraard altijd open voor haar leden.

Winkeliers nemen contact op met Robin van Wakeren
Horeca ondernemers met Ilmar Vermeulen of Diede Westers
Duurzaamheid en bedrijventerrein Ate Dijkstra
Algemeen contact via secretariaat@ovvlieland.nl