Input klantenpanel en Raad van Advies Rederij Doeksen

Beste leden,

Vanaf heden zullen we meer nieuwsberichten gaan delen via onze eigen website en Chainels en minder gebruik maken van E-mail. Alle leden zijn met hun E-mailadres ingeschreven voor updates van de OVV.

U kunt uw voorkeuren hiervoor wijzigen via het mailtje dat u ontvangt bij een update of uw gegevens laten verwijderen door een verzoek te sturen aan secretaris@ovvlieland.nl.

Input klantenpanel en Raad van Advies Rederij Doeksen

Beste leden,

In samenwerking met de Terschellinger ondernemersvereniging (TOV) delen we hierbij het volgende bericht.

De Raad van Advies en het Klantenpanel van rederij Doeksen hebben tot taak de rederij gevraagd en ongevraagd adviezen te geven. De feedback die nodig is om een gedegen advies te geven moet uit de verschillende achterbannen van de deelnemers komen.

In samenwerking met de TOV (ondernemersvereniging Terschelling) hebben de Raad van Advies en het Klantenpanel Terschelling op hun website, www.klantenadvies.nl een feedback formulier dat zeer eenvoudig te vinden en ingevuld kan worden. Ook door bewoners en gasten van Vlieland.

Het doel hiervan is om gegeven feedback te kunnen rubriceren en zo beter onderbouwde adviezen aan de rederij te kunnen geven. Een directe link naar het formulier vindt u hier.

Correspondentie over het formulier graag via: Jort Haan, duinland@ziggo.nl TOV (Terschellinger Ondernemers Vereniging) of Diede Westers, diede@ovvlieland.nl (OVV).