Resultaten enquête Dorpsstraat maatregelen

Resultaten enquete maatregelen Dorpsstraat

De afgelopen zomer 2020 heeft de Gemeente Vlieland in verband met de corona-crisis een aantal tijdelijke maatregelen ingevoerd, waaronder een fietsvrije Dorpsstraat voor fietsers en gemotoriseerd vervoer. Middels een enquête is bij inwoners en toeristen medio december 2020 onderzocht:

 1. Hoe de fietsvrije Dorpsstraat van afgelopen zomer is bevallen.
 2. Welke verbeterpunten zouden kunnen worden doorgevoerd als de coronamaatregelen een fietsvrije Dorpstraat nogmaals noodzakelijk maakt.
 3. En/of een fietsvrije Dorpsstraat in de toekomst (zonder corona) wenselijk is.

In bijgaande rapportage zijn de uitkomsten van de enquête verwerkt.

Belangrijkste conclusies zijn:

 1. De grote meerderheid (82,4%) is voorstander van een fietsvrije Dorpsstraat in de zomermaanden, ook als er geen Corona is.
 2. Ook onder de inwoners is (74%) voorstander van een fietsvrije Dorpsstraat in de toekomst.
 3. Locatie van de afsluiting heeft 61% als goed ervaren.
 4. De locaties van de fietsenstallingen is door ruim 60% als goed ervaren, wel is regelmatig aangegeven dat het rommelig en te klein was.
 5. 77% van de ondernemers gevestigd in de Dorpsstraat heeft geen (ernstig) hinder ondervonden van de gewijzigde bezorgtijden.
 6. Terras uitbreiding zowel onder de inwoners als in algemene zin goed beoordeeld.
 7. Over de manier van afsluiting voor de toekomst  lopen de meningen uiteen.
 8. 62% geeft voor de toekomst als suggestie afsluiting vanaf Coupure tot aan kruising Gemeentehuis/Noordwester.

Lees hier het volledige rapport: Rapportage Enquete aflsuiting Dorpsstraat Vlieland

Voor vragen, suggesties, verbeteringen en ondersteuning staat de deur van de OVV uiteraard altijd open voor haar leden.

Winkeliers nemen contact op met Robin van Wakeren
Horeca ondernemers met Ilmar Vermeulen of Diede Westers
Duurzaamheid en bedrijventerrein Ate Dijkstra
Algemeen contact via secretariaat@ovvlieland.nl