Samenwerking Vlieland en Terschelling

Namens Thijs Speelman, schoolleider VO, de Jutter delen we onderstaand bericht en eerste nieuwsbrief over de samenwerking tussen Vlieland en Terschelling.

 

Oost-Vlieland/Midsland, 2 oktober 2020

Beste mensen,

Wij willen u graag informeren over de huidige stand van zaken over het project “Samenwerking Onderwijs Vlieland en Terschelling”. De veerdienst tussen Vlieland en Terschelling v.v.  is hierin natuurlijk een belangrijke voorwaarde.

19 Augustus j.l. zijn de drie Vlielander leerlingen op het Voortgezet Onderwijs op Terschelling gestart. Inmiddels gaat ook een leerlinge van het Primair Onderwijs naar Terschelling om daar op donderdag de Plusklas bij te wonen. We hebben een goede start met elkaar gemaakt: de leerlingen zijn enthousiast en wennen snel en goed op het buureiland.

Wij streven ernaar om driemaandelijks een Nieuwsbrief te schrijven, zodat u en uw achterban goed op de hoogte blijft van dit project. Als er tussendoor belangrijk nieuws is, zorgen we voor een extra editie.

Projectdoelen die we stellen zijn:

  • De leerlingen behalen een diploma op hun eigen niveau, waarmee deze op een goede manier doorstromen naar een vervolgopleiding.
  • Het vergroten van de kwaliteit van het onderwijs op de Waddeneilanden.
  • Het vergroten van de leefbaarheid, het tegengaan van krimp en het behoud van personeel en arbeid op de eilanden.
  • Leer-/werktrajecten ter ondersteuning van en het vergroten van de professionele ontwikkeling van leerlingen en (ongeschoold) personeel, zodat er meer kansen zijn voor ondernemers en werknemers.
  • Het vergroten van de samenwerking tussen de ondernemers en gemeenten van beide eilanden door expertise en kennis te delen.

 De duur van de pilot

De eerste inzet van de pilot is dat er vier keer per week een veerdienst gedurende veertig schoolweken tussen de eilanden wordt gerealiseerd. Hierbij volgen Vlielander leerlingen en mogelijk ook het (ongeschoold) personeel van de ondernemers kwalitatief goed onderwijs met als resultaat een (vak)diploma.

Daarnaast kunnen expertise en ondersteuning op grote schaal fysiek worden uitgewisseld. De meerwaarde is dat de eilanden intensiever samenwerken op verschillende gebieden zoals het onderwijs, de zorg, op ambtelijk en bestuurlijk niveau en de ondernemers onderling. Uitgangspunt hierbij is dat de leefbaarheid op de eilanden vergroot wordt.

Gemeenten, ondernemers en de onderwijsinstellingen streven een langdurige en duurzame samenwerking na, ook na de twee-jarige pilotfase.

We zullen u in de komende periode benaderen voor het invullen van een vragenlijst over o.a. uw onderwijsbehoefte (VO/MBO/HBO). Wij kunnen dan in nauw overleg met  De Friese Poort mogelijk tot een goed aanbod komen, afgestemd op de behoeften van de inwoners van de beide eilanden.

De afgelopen periode is overleg geweest met Doeksen, de heer Herrema, de Jutter, de heren Speelman/Haandrikman en met mevrouw Docter van ’t Schylger Jouw over de dienstregeling Vlieland-Terschelling v.v. Het resultaat van het overleg is dat met ingang van 19 oktober j.l. het mogelijk is om via de website van Doeksen te reserveren voor de overtocht Vlieland-Terschelling v.v. Vooralsnog vaart de Zeehond van maandag tot en met donderdag. De kosten voor een enkele reis zijn 11,75 EUR.

Structureel worden voor de leerlingen 4 zitplaatsen gereserveerd. De overige 8 zitplaatsen zijn opengesteld voor de eilanders/forensen. De eerste boekingen staan al geregistreerd! Toeristen kunnen vooralsnog ook gebruik maken van deze dienstregeling. Begin december 2020 evalueren Doeksen/Onderwijs deze eerste fase. Het Onderwijs ontvangt maandelijks een overzicht van de gerealiseerde overtochten.

We hopen u voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u vragen en/of opmerkingen, dan kunt u telefonisch contact opnemen met ondergetekende(n).

Vriendelijke groeten,

Jannie Docter, directeur/bestuurder ’t Schylger Jouw Terschelling/M: 06-2056 1437
Thijs Speelman, loatieleider de Jutter, Vlieland /M:06-34933001

 

Klik hier voor de nieuwsbrief als PDF >> nieuwsbrief nr 1. samenwerking Vlie Terschelling

Voor vragen, suggesties, verbeteringen en ondersteuning staat de deur van de OVV uiteraard altijd open voor haar leden.

Winkeliers nemen contact op met Robin van Wakeren
Horeca ondernemers met Ilmar Vermeulen of Diede Westers
Duurzaamheid en bedrijventerrein Ate Dijkstra
Algemeen contact via secretariaat@ovvlieland.nl