Uiteenzetting EIA SDE++

Geachte leden,

Als aspirant lid van het bestuur van de OVV, met in mijn portefeuille duurzaamheid, het volgende:

Zoals je in het 35e nummer (8 aug j.l.)  van het gemeente informatiebulletin “Uit het kastje” hebben kunnen lezen is er tijdelijk een extra subsidie voor het isoleren van je huis beschikbaar. De SEEH (subsidie energiebesparing eigen huis) wordt door de Provincie Fryslân aangevuld met één derde van de subsidiewaarde. Deze subsidieregeling is bestemd voor de particuliere markt. Zie voor verdere informatie “Uit het kastje” en www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/seeh.

EIA

Er is momenteel een hele brede subsidieregeling voor de zakelijke markt van kracht genaamd de EIA (Energie investeringsaftrek). Zie: 70075_RVO_Energielijst_2020-def. Hier kan je een financieel voordeel behalen voor investeringen in energiebesparing (in de breedste zin van het woord) en duurzame energie. Het gaat hier om de volgende investeringen:

 • Bedrijfsgebouwen;
 • Processen;
 • Transportmiddelen;
 • Duurzame energie;
 • Energiebalancering;
 • Energietransitie;
 • Energieadvies, maatwerkadvies en CO2-emissiereductieplan.

Sommige onderdelen van bovenstaand klinken vaak ingewikkeld maar gaan al op van het vervangen van een wasmachine, verlichting of dakbedekking met isolatie tot zonnepanelen. Het is dus zinvol om bij bedrijfsinvesteringen de lijst van de EIA erbij te pakken.

Rekenvoorbeeld

De fiscale winst in 2020 bedraagt € 500.000. De vennootschapsbelasting is 16,5% voor de eerste schijf tot en met € 200.000 en 25% boven € 200.000. Je doet voor € 300.000 nieuwe energie-investeringen. EIA bedraagt 45% van € 300.000, dat is € 135.000.

De fiscale winst wordt nu € 365.000 (€ 500.000 - € 135.000).

Zonder EIA betaalt u € 108.000 vennootschapsbelasting. Met EIA betaalt u slechts € 74.250 vennootschapsbelasting. Uw fiscale voordeel bedraagt € 33.750.

Het netto EIA-voordeel is ongeveer 11% van de investeringskosten.

SDE++

Op 24 november 2020 opent een nieuwe/aanvullende subsidieregeling voor de zakelijke markt genaamd de SDE++ (Stimulering duurzame energietransitie). De SDE++ is een verbreding van de voormalige Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). Deze nieuwe regeling stimuleert naast duurzame energieproductie ook CO2-reductie. Zo wil de overheid ervoor zorgen dat de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar blijft. Momenteel wordt de SDE++ uitgewerkt. De volgende categorieën zijn momenteel bekend en deels uitgewerkt:

 • Hernieuwbare elektriciteit;
  • Osmose;
  • Waterkracht;
  • Wind;
  • Zon.
 • Hernieuwbare warmte (WKK);
  • Biomassa (vergisting en verbranding);
  • Compostering champost*;
  • Geothermie (ultra)diep;
  • Zonthermie.
 • Hernieuwbaar gas;
  • Biomassa (vergisting en vergassing).
 • CO2-arme warmte;
  • Aquathermie*;
  • Daglichtkas*;
  • E-boiler*;
  • Geothermie (ondiep);
  • Restwarmte*;
  • Warmtepomp*.
 • CO2-arme productie;
  • CO2-afvang en -opslag*;
  • Waterstof door elektrolyse*.

* Nog niet uitgewerkt.

Deze regeling lijkt ver weg maar het is verstandig om de aanvraag voor 24 november al gereed te hebben.

Samen exploreren

Eerlijkheidshalve ken ik de inhoud van de regelingen niet uit mijn hoofd maar wil jou altijd ondersteunen om één en ander uit te zoeken. Hier vergroot ik mijn eigen kennis uiteraard ook mee! Je kunt me bereiken via ate@ovvlieland.nl en/of +31 6 13583836

Voor vragen, suggesties, verbeteringen en ondersteuning staat de deur van de OVV uiteraard altijd open voor haar leden.

Winkeliers nemen contact op met Robin van Wakeren
Horeca ondernemers met Ilmar Vermeulen of Diede Westers
Duurzaamheid en bedrijventerrein Ate Dijkstra
Algemeen contact via secretariaat@ovvlieland.nl