Verslag DB vergadering 11 maart 2021

Gespreksoverzicht

Beste leden,

We sturen u een beknopt overzicht van besproken onderwerpen. Is het te beknopt, neem dan vooral contact op voor meer duiding.

Ledenvragen uit de vorige vergadering: 

Deze vergadering

 • Inbreng van 2 leden;
  • Er staan veel pallets bij de bomen in de Dorpsstraat. Wie ruimt dat op? Doorverwezen naar Gemeente Vlieland.
  • Precario belasting. E-mail naar Gemeente Vlieland gestuurd. Vanwege de door de overheid opgestelde corona maatregelen hebben restaurants in het afgelopen jaar ongeveer 7 maanden geen terras mogen uitstallen. Voor winkels geldt hetzelfde voor hun verkoopwaar maar over een minder lange periode. Over deze gesloten periode wordt wel precariobelasting betaald. Hoe kijkt de gemeente hier tegenaan? We wachten het antwoord af. Mocht u willen reageren en op de hoogte gehouden willen worden, meldt u zich dan bij ilmar@ovvlieland.nl.
 • Er komt een automaat om geld te storten bij het ING punt Wad'n winkel op 1 april (geen grapje).
 • Bestuur OVV is gevraagd input te leveren aan Gemeente Vlieland voor het concept evenementenbeleid Vlieland. Dit betreft vooral de concept beleidsregels voor evenementen in de open lucht. Mocht u willen meedenken, meldt u zich dan bij erwin@ovvlieland.nl. Voor 26 maart moet de feedback geleverd zijn en wordt het meegenomen in de verdere ontwikkeling van het beleid. Alle stukken kunt u lezen op https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Vlieland/7f977e2c-4fb3-44af-842a-ef29516f2590 onder punt 8.
 • Ate Dijkstra (bestuurslid onderwerp Duurzaamheid en Bedrijventerrein) is door Gemeente Vlieland gevraagd deel te nemen aan het vervolg van Vlieland 2020 CO2 vrij. Binnenkort vindt er een openingsoverleg plaats.
 • De kerstbogen zijn aan vervanging toe. De OVV is samen met projectleider kerstbogen Max Figee in gesprek met leveranciers.
 • Lab Vlieland heeft project Waterroute gepresenteerd. Het bestuur heeft dit positief ontvangen en zal u spoedig verder informeren.
 • ITGWO wordt uitgenodigd voor de volgende DB vergadering om de plannen voor 2021 te presenteren.
 • Personeelshuisvesting vraagstuk. Gesprek is gepland met Gemeente Vlieland. Wordt vervolgd. Wilt u meer informatie? Richt u zich dan tot diede@ovvlieland.nl.

Tot slot: vanmiddag vinden de online sessies WAD'N STROOM plaats van. Namens het bestuur OVV neemt Robin van Wakeren deel. U kunt zich nu nog last minute inschrijven via https://www.visitwadden.nl/nl/over-ons/wadn-stroom/wadn-stroom-aanmeldformulier

Voor vragen, suggesties, verbeteringen en ondersteuning staat de deur van de OVV uiteraard altijd open voor haar leden.

Winkeliers nemen contact op met Robin van Wakeren
Horeca ondernemers met Ilmar Vermeulen of Diede Westers
Duurzaamheid en bedrijventerrein Ate Dijkstra
Algemeen contact via secretariaat@ovvlieland.nl