Verslag DB vergadering 8 april

Gespreksoverzicht

Beste leden,

We sturen u een beknopt overzicht van besproken onderwerpen. Is het te beknopt, neem dan vooral contact op voor meer duiding.

 • We verwelkomen Marijn Kapinga als (nog te benoemen) bestuurslid die de plek van Caroline Hoogstraten inneemt. Hij zal zich bezig houden met collectiviteit en projecten.
 • De OVV is bezig met de aankoop van nieuwe kerstversiering die de huidige bogen moet vervangen omdat deze aan vervanging toe zijn. Er loopt een offertetraject en een subsidietraject bij het IMF.
 • Er wordt onderzocht of er een extra vrachtboot naar Vlieland kan varen in de vroege ochtend. Hierover zijn gesprekken gevoerd inmiddels met o.a. Rederij Doeksen en de Vlas. De gesprekken zijn constructief, maar de vraag is uitdagend. Mocht u meer informatie wensen, kunt u zich wenden tot Diede Westers via diede@ovvlieland.nl
 • Vragen van leden:
  • Een aantal logiesverstrekkers zou graag een extra vuilcontainer willen t.b.v. de stroom afval als gevolg van thuisbezorgd diensten. De Gemeente laat bij monde van wethouder Visser weten dat afgesproken is dat de gemeente die beschikbaar stelt voor eerst een periode van 2 maanden zonder daar kosten voor in rekening te brengen. We gaan er van uit dat er dan ook weer horeca open zal zijn. Mochten de bedrijven de container dan willen houden dan zullen er vanaf die datum weer kosten voor in rekening gebracht worden. U kunt zich wenden tot de Gemeente Vlieland.
  • Er komen enthousiaste ideeën binnen voor de kerstversiering. Leden die hier een actieve rol in willen pakken en/of ideeën hebben kunnen zich wenden tot Robin van Wakeren via robin@ovvlieland.nl.
  • Als u zich stoort aan het gedrag van een ander(e ondernemer), probeer dat dan eerst met elkaar op te lossen. Mocht u er niet uit komen en denkt dat één van uw bestuursleden de aangewezen persoon is om te bemiddelen, laat het dan gerust weten 😉
  • Een aantal leden hebben hun zorgen uitgesproken over het eventueel te organiseren evenement in het ITGWO weekend gezien de huidige omstandigheden van corona. Deze zorgen zijn gedeeld met de organisatie van ITGWO. Ongetwijfeld kunnen we hierover snel iets communiceren.
 • Over het dossier personeelshuisvesting worden momenteel door uw bestuur gesprekken gevoerd met de wethouder en ambtenaren van de Gemeente Vlieland. Naar aanleiding van de oplevering van het onderzoek Personeel en Huisvesting zijn de eerste gesprekken gestart. Het is goed te merken dat de intentie om samen naar oplossingen te zoeken meer dan duidelijk aanwezig is. Het is daarmee niet gezegd dat er direct oplossingen voor handen zijn, maar er wordt gedacht in mogelijkheden. Wordt ongetwijfeld vervolgd. Mocht uw meer informatie en achtergrond wensen, kunt u zich wenden tot Diede Westers via diede@ovvlieland.nl.
 • Vanuit het bestuur OVV en de Gemeente zijn we bezig een klankbordgroep op te starten voor het bedrijventerrein Oosterseveld. Deze klankbordgroep zal niet persé onder de OVV vallen, maar uiteraard zullen en leden vertegenwoordigd zijn en zal er in ieder geval iemand uit het bestuur zitting nemen. Dat zal voor de OVV Ate Dijkstra zijn. Voor informatie hierover kunt u via ate@ovvlieland.nl contact opnemen.
 • Volgende DB vergadering is gepland op 13 mei.

Voor vragen, suggesties, verbeteringen en ondersteuning staat de deur van de OVV uiteraard altijd open voor haar leden.

Winkeliers nemen contact op met Robin van Wakeren
Horeca ondernemers met Ilmar Vermeulen of Diede Westers
Duurzaamheid en bedrijventerrein Ate Dijkstra
Algemeen contact via secretariaat@ovvlieland.nl