Wij & Wadvogels project

Wij & Wadvogels project

Beste leden,

Het onderzoeksintstituut ETFI, verbonden aan NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden is betrokken bij het Wij & Wadvogels project van de Vogelbescherming (zie Financiering project ‘Wij&Wadvogels’ rond tot en met 2022 | Vogelbescherming). Kort gezegd moet het project van de Vogelbescherming ertoe leiden dat het Waddengebied vitaler wordt gemaakt voor vogels door verschillende beschermingsmaatregelen te nemen, maar ook dat vogels beter beleefbaar worden gemaakt voor zowel bewoners als bezoekers.

ETFI is belast met het meten van de bewustwording en het belang van natuur- en vogelbescherming onder zowel bezoekers als bewoners. Het onderzoek onder bewoners is in april/mei van start gegaan. Er is reeds een huis aan huis flyer door de bus gegaan met het verzoek aan bewoners om mee te doen met ons onderzoek. Inmiddels hebben al vele bewoners uit verschillende plekken in het Waddengebied een vragenlijst ingevuld. Een aantal locaties is echter achtergebleven qua respons, waaronder de gemeente Vlieland. Vandaar dat de OVV gevraagd is mee te helpen de respons te verhogen. Met het invullen van de vragenlijst maakt u bovendien kans op een mooie prijs.

Flyer bekijken? Zie Leaflet bewonersonderzoek.

 

 

Voor vragen, suggesties, verbeteringen en ondersteuning staat de deur van de OVV uiteraard altijd open voor haar leden.

Winkeliers nemen contact op met Peter Laagland
Horeca ondernemers met Ilmar Vermeulen of Diede Westers
Duurzaamheid en bedrijventerrein Ate Dijkstra
Algemeen contact via secretariaat@ovvlieland.nl