Corona checklist voor ondernemers / hulp Gemeente Vlieland

Zit jouw onderneming in zwaar weer door het coronavirus? Er zijn bij verschillende instanties regelingen waar je mogelijk gebruik van kan maken. We hebben deze in onderstaande checklist voor je op een rij gezet.

Mocht niets lukken via benoemde regelingen is er als vangnet de mogelijkheid om je te wenden tot de Gemeente Vlieland. Wethouder Visser is voor individuele ondernemers bereikbaar om samen te zoeken naar mogelijke oplossingen. 

Telefoon: +31 6 53439439
E-mail: d.visser2@vlieland.nl 

De overheid

Het kabinet heeft half maart diverse maatregelen bekend gemaakt om de werkgelegenheid te behouden en ondernemers in crisistijd te helpen. De belangrijkste lees je hieronder.
De tegemoetkoming (TOGS) is voor mkb-bedrijven met of zonder personeel, die direct door de coronacrisis schade lijden. Je komt in aanmerking als je voldoet aan de voorwaarden én de hoofdactiviteit van je onderneming overeenkomt met een aantal specifieke branche-codes. Deze bedrijven kunnen vanaf nu een directe, vaste tegemoetkoming van € 4.000 aanvragen. Deze tegemoetkoming is vrijgesteld van belastingen en kun je vrij besteden.
De tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers (Tozo) is voor zelfstandig ondernemers in Nederland die in de knel komen door de coronacrisis. Met deze regeling kunnen zelfstandig ondernemers maximaal € 1.500 netto per maand ontvangen. Deze voorziening heeft tijdelijk soepele voorwaarden vanwege de bijzondere situatie waarin Nederland verkeert. Het bedrag hoeft later niet te worden terugbetaald. Wil je snel weten of je in aanmerking komt voor deze regeling? Doe de Tozo check hieronder.
De tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers (Tozo) is voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Binnen deze regeling kan een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157 worden aangevraagd tegen een rente van 2%. De maximale looptijd van een lening is 3 jaar. Tot 1 januari 2021 hoeft er nog niet te worden afgelost. Het bedrijfskapitaal mag niet gebruikt worden om bestaande leningen te herfinancieren. Wil je snel weten of je in aanmerking komt voor deze lening? Doe de Tozo check hieronder.
Deze regeling is voor ondernemers met personeel die een omzetverlies van minimaal 20% verwachten. De regeling moet zoveel mogelijk werknemers aan het werk houden. Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’, en hiervoor een voorschot ontvangen. Zo kunnen werkgevers personeel met een vast én flexibel contract in dienst houden en doorbetalen. De tegemoetkoming kan voor 3 maanden aangevraagd worden, en kan mogelijk worden verlengd. De regeling geldt ook voor bedrijven die uit voorzorg dichtgaan.

Bij zorgverzekeraars

Ben je ondernemer in de zorg, zoals bijvoorbeeld tandarts of fysiotherapeut en heb je ook een forse omzetdaling? Omdat je niet gebruik kunt maken van de bovenstaande NOW regeling, bieden de zorgverzekeraars financiële steun: de continuïteitsbijdrage.
Je kunt mogelijk gebruik maken van de continuïteitsbijdrage van je zorgverzekeraar. De regeling geldt voor onder andere mondzorg, kraamzorg, fysiotherapie, oefen-/ergotherapie en wijkverpleging. Met deze maandelijkse bijdrage kun je je vaste lasten blijven betalen, zoals personeels- en huisvestingskosten. De regeling gaat per 1 mei in, geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart en duurt tot zolang de coronamaatregelen van de overheid van kracht zijn. Zit je nu al in acute in financiële nood? Dan kun je alvast een vooruitbetaling aanvragen. https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4787044352

De belastingdienst

Ook de belastingdienst heeft een aantal maatregelen genomen om ondernemers te helpen door deze moeilijke tijden heen te komen. Lees hieronder twee van deze maatregelen.
Als je door de coronacrisis in de problemen bent gekomen, kun je de Belastingdienst verzoeken om uitstel van belastingbetaling. Dat kan gaan om je inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Als je de komende maanden te laat je belasting betaalt, zal de Belastingdienst geen verzuimboete uitdelen. Het aanvragen van uitstel is per 2 april verder versoepeld. Eenvoudiger aan te vragen voor alle ondernemers en het geldt voor meer soorten belasting zoals bijvoorbeeld accijns, milieu- en energiebelasting. Daarnaast kunnen kleine ondernemers makkelijker langer uitstel krijgen.
Verwacht je een lagere winst door de uitbraak van corona? En betaal je nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kun je je voorlopige aanslag wijzigen, zodat je direct minder belasting betaalt. Als het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die je in de eerste maanden van het jaar al hebt betaald, krijg je het verschil terugbetaald.

Bij je bank

Voorzie je problemen in je financiële situatie of heb je vragen over jouw zakelijke financiering? De banken denken vaak met je mee over een passende oplossing. Hieronder enkele eventuele mogelijkheden voor je op een rij.

Tip: heb je een financiering tot ca. € 10.000 nodig? Check eerst de aantrekkelijke mogelijkheden van de tijdelijke overbrugging (Tozo) bij je gemeente. Doe de check op www.krijgiktozo.nl.

Is je onderneming in de kern gezond maar is je omzet sterk gedaald door de gevolgen van het coronavirus? Dan kan in veel gevallen de aflossing op je lopende financiering met maximaal 6 maanden opgeschort worden. Door het tijdelijk stopzetten van de aflossing heeft je onderneming meer financiële ruimte om de gevolgen van een lagere omzet op te vangen. Het opschorten van je aflossing gaat niet automatisch. Je moet je hiervoor zelf aanmelden bij je bank.
Het verhogen van je bestaande financiering of een nieuwe financiering is een andere mogelijkheid. Hiervoor zal je bank de nieuwe Borgstellingsregeling MKB-kredieten zo veel mogelijk toepassen. In de nieuwe regeling neemt de overheid een groter deel van het risico op de lening voor haar rekening. De maximale borgstelling van de overheid bedraagt € 1,5 miljoen. Je moet aannemelijk maken dat de continuïteit van je onderneming niet in het geding is en dat je op termijn ook het tijdelijke borgstellingskrediet kunt terugbetalen.
Heb je een middelgroot of groot bedrijf en krediet nodig? Met de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) is het makkelijker om een banklening of bankgarantie te krijgen. De bank krijgt een 50% Staatsgarantie en loopt zo minder risico. Je kunt met de GO-regeling minimaal € 1,5 miljoen en maximaal € 150 miljoen lenen. Neem contact op met je adviseur of bank voor deze regeling.

Wat kun je verder nog doen?

Zelf kun je in je bedrijfsvoering misschien ook nog maatregelen nemen. Hieronder drie tips die mogelijk ook helpen je hoofd boven water te houden. Heb je zelf tips? Deel ze met ons op Chainels.
Je kunt wellicht geld uit je bedrijf vrijmaken door uitstaande facturen te innen. Je kunt je debiteuren stimuleren om sneller te betalen door een korting te geven op je facturen. Dan gaat je opbrengst wel wat omlaag, maar je versterkt je liquiditeit. Ook kun je factoring overwegen, een kredietvorm waarbij je relatief snel betaald krijgt.
Kijk eerst of er mogelijkheden zijn om veranderingen in je bedrijf door te voeren. Misschien kun je producten van andere leveranciers betrekken of jouw diensten online via een webshop aanbieden? En misschien heb je nu wel minder voorraad nodig. Of juist meer. Of misschien is het handig om de afspraken over je voorraden te herzien. Neem contact op met je vaste leveranciers en kijk of jullie samen tijdelijke afspraken kunnen maken over prijs, hoeveelheid, levertijd en betaaltermijnen.
Een groot deel van je vaste lasten bestaat vaak uit langlopende huur- of erfpachtcontracten. Neem contact op met je verhuurder -verpachter en bespreek de mogelijkheden om betalingen (deels) uit te stellen. Bespreek ook of je afspraken kunt maken met je andere schuldeisers over een langere betalingstermijn dan gebruikelijk.
De overheid heeft een handig overzicht gemaakt waar je in één oogopslag kan zien welke regeling voor wie beschikbaar is, of de regeling al open is en waar je deze kan aanvragen: