Corona Update

Beste leden,

Vanaf heden zullen we meer nieuwsberichten gaan delen via onze eigen website en Chainels en minder gebruik maken van E-mail. Alle leden zijn met hun E-mailadres ingeschreven voor updates van de OVV.

U kunt uw voorkeuren hiervoor wijzigen via het mailtje dat u ontvangt bij een update of uw gegevens laten verwijderen door een verzoek te sturen aan secretaris@ovvlieland.nl.

Beste leden,

Wij hebben redelijk wat input en vragen gekregen over de huidige corona crisis. Dit is besproken in de afgelopen bestuursvergadering. In deze update informeren wij over de stand van zaken.

Vangnet Gemeente Vlieland

We horen van diverse leden dat ze vinden dat de gemeente passief reageert. Wij hebben dit bij wethouder Dick Visser neergelegd. Hij geeft aan dat de gemeente graag in gesprek gaat met ondernemers die in nood zitten. Samen wordt dan gekeken wat er op maat nog mogelijk is buiten de hulpmaatregelen die er zijn. De wethouder geeft aan dat dit ook  eerder door Gemeente Vlieland is gecommuniceerd, maar wellicht nog weinig mensen bereikt heeft. Er heeft zich in ieder geval nog geen ondernemer bij hem gemeld.  Wij roepen daarom onze leden (die hulp wensen vanuit de gemeente) op om contact met Dick Visser op te nemen via d.visser2@vlieland.nl of telefoon 0562 45 2700.

De gemeente heeft in samenspraak met de provincie Fryslân een lijst met aanvullende SBI codes ingeleverd bij de Rijksoverheid om Vlielander ondernemers die nu geen gebruik kunnen maken van de TOGS-regeling toch van deze regeling te kunnen laten profiteren. We zullen de regeling elke dag in de gaten moeten houden en adviseren onze leden om dit ook te doen.

Ook heeft de wethouder aangegeven dat het college rekening houdt met een verlenging van de termijn van het huidige uitstel van gemeentelijke betalingen  tot in het najaar.

Capaciteit Rederij Doeksen

Meerdere leden hebben hun zorgen geuit over hoe Rederij Doeksen straks om zal gaan met de 1,5 meter regels op het moment dat de regels weer wat versoepeld gaan worden en we weer wat meer gasten toe kunnen laten. Het bestuur deelt deze zorgen. Dhr. Melles van Rederij Doeksen had zijn zorgen hierover ook al gedeeld in een brief aan het college die het bestuur ook ontvangen heeft. We zullen op zeer korte termijn met elkaar in gesprek gaan.  Uw input is van harte welkom via diede@ovvlieland.nl.

Imago Vlieland

We hebben veel vragen gekregen over de uiteenlopende communicatie van verschillende personen en instanties richting toekomstige/vaste gasten. De gemeente Vlieland, Rederij Doeksen, de VVV en het Toeristisch Platform Vlieland (TPV) spelen hier allen een rol in. Vanuit de OVV hebben wij bij alle partijen aangegeven dat het van belang is dat er een eenduidig geluid moet komen vanaf het eiland naar onze toekomstige gast. Het onderwerp staat op de agenda bij de komende bestuursvergadering van het TPV, waarin Gemeente, Doeksen en VVV ook zitting hebben.

De anderhalve meter economie

Bij veel leden merken we de behoefte om te sparren over hoe om te gaan met de aanstaande anderhalve meter economie en de impact op je bedrijf en op het eiland  in zijn algemeen. De OVV wil hier graag een faciliterende rol in spelen. We komen in een apart bericht terug op dit onderwerp.