Subsidies IMF en Waddenfonds

Subsidiemogelijkheden leefbaarheid en innovaties

Beste leden,

De provincie Fryslân stelt in 2021 weer subsidie beschikbaar in het Iepen Mienskipsfûns. Een fonds om initiatieven van inwoners in Fryslân verder te helpen. Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of eiland kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns wordt via een tendersysteem verdeeld onder de aanvragers.

Sinds eind vorig jaar kunnen ook ondernemers daar een beroep op doen mits het gaat om een nieuw product of proces op het eiland (40% subsidie met maximum tot € 10.000). Vooral op Ameland weten ze inmiddels de weg goed te vinden. Er zijn wat initiatieven geweest rond plastic verwerken, oesterzwammen etc.

De OVV zou als non profit organisatie ook aanvragen kunnen indienen. (40% tot in principe maximum van € 35.000). Mocht u na het lezen van de voorwaarden van subsidie ideeën hebben die hier aan zouden kunnen voldoen, dan horen we graag van u.

Openstellingen in 2021

  • Maandag 11 januari tot en met donderdag 4 februari;
  • Maandag 19 april tot en met donderdag 20 mei;
  • Maandag 6 tot en met donderdag 30 september.

Van idee tot subsidieaanvraag

Om inzicht te krijgen of uw projectidee voor subsidie in aanmerking komt, biedt de provincie u de mogelijkheid uw projectidee af te stemmen met de projectadviseur van Streekwurk in uw regio. Klik hier voor de adressen van de projectbureaus. Samen bekijkt u of uw idee in aanmerking komt voor subsidie. Na aanmelding van uw idee neemt het projectbureau binnen enkele werkdagen contact met u op. Ook kunt u bij het projectbureau terecht voor advies over het opstellen van het projectplan en al uw vragen over het aanvragen van de subsidie.

Link: https://www.fryslan.frl/subsidies/subsidies-regelingen_3217/item/iepen-mienskipsfuns-fryslan_8680.html

Subsidieregeling Budget Lokale Innovaties van het Waddenfonds

Voor de Subsidieregeling Budget Lokale Innovaties (BLI) kan tot en met 2 juli 2021 (tot 12.00 uur) een subsidieaanvraag worden ingediend. De regeling staat open voor kleinschalige projecten, die bijdragen aan lokale innovatie, de leefbaarheid of werkgelegenheid bevorderen en de kwaliteit van het Waddengebied versterken. Er is voor de regeling in totaal een budget beschikbaar van € 2.500.000,-. Per project kan maximaal € 50.000,– worden aangevraagd. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld.

Dit lijkt aantrekkelijker maar je moet er ook meer voor doen; de lat ligt hoog maar is te nemen. Bij ideeën altijd even contact opnemen.

Link: https://waddenfonds.nl/subsidie-aanvragen/subsidieregeling-budget-lokale-innovaties/

 

Voor vragen, suggesties, verbeteringen en ondersteuning staat de deur van de OVV uiteraard altijd open voor haar leden.

Winkeliers nemen contact op met Robin van Wakeren
Horeca ondernemers met Ilmar Vermeulen of Diede Westers
Duurzaamheid en bedrijventerrein Ate Dijkstra
Algemeen contact via secretariaat@ovvlieland.nl