Tegoedbonnenactie gemeente Vlieland

Tegoedbonnenactie gemeente Vlieland

Beste leden,

Op verzoek van de gemeente Vlieland informeren wij de leden van de OVV over een, wat uw bestuur betreft, sympathieke actie vanuit onze gemeente. Hierbij de gecommuniceerde tekst.

Beste eilander ondernemer,

Met deze mail informeren wij u over een tegoedbonnen-actie van de gemeente Vlieland. 

Op 2 juli valt bij elk huishouden een envelop op de deurmat met daarin twee tegoedbonnen van € 10.00 (totaal € 20,00). Deze bonnen mogen tot 1 september  worden besteed bij één van de lokale ondernemers. Bonnen moeten in één keer besteed worden en klanten ontvangen geen wisselgeld. 

Tot en met 18 september 2020  kunt u de bij u bestede bonnen inleveren bij de gemeente. U krijgt dan de waarde ervan overgemaakt.

Wijze van inleveren
U levert een factuur in met het totaalbedrag van de bij u ingeleverde bonnen. Op de factuur staat uw naam, onderneming en bankrekeningnummer. U voegt de ingeleverde bonnen bij de factuur. 

De tegoedbon
Om de uitvoering van deze actie simpel te houden is een papieren bon gemaakt met daarop de waarde vermeld. U kunt de echtheid van de bon controleren aan de hand van een reliëfstempel in de rechter bovenhoek. 

Wij willen met deze actie onze inwoners en ondernemers bedanken voor ieders inzet tijdens de afgelopen periode die veel van ons gevraagd heeft. Verder willen we hiermee een goed begin van de zomer in luiden en hopen we op een goed zomerseizoen voor iedereen, inwoners, ondernemers en gasten.

Heeft u nog vragen over deze actie neem dan contact op via info@vlieland.nl